Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 70–71 | Cite as

896 Zelfstandig Verpleegkundigen Lopen Inkomsten Mis

► Persoonsgebonden Budget
  • 7 Downloads

Samenvatting

Zelfstandig verpleegkundigen die voor cliënten met een persoonsgebonden budget werken, dreigen in de nabije toekomst inkomsten mis te lopen omdat zij officieel niet mogen declareren bij zorgverzekeraars.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations