Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 7, pp 31–31 | Cite as

836 Meer Medisch Zorggebruik Door Ouderen Met Een Langdurig Laag Inkomen

Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

In 2006 deden meer ouderen met een langdurig laag inkomen een beroep op de medisch specialist en de fysiotherapeut dan ouderen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens. Er bestond echter nagenoeg geen verschil in huisartscontacten tussen beide groepen. Van de 55- tot tachtigjarigen heeft drie procent een langdurig laag inkomen. Opleiding speelt niet of nauwelijks een rol bij het medisch zorggebruik van ouderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations