Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 6, pp 71–71 | Cite as

772 Levensfasebeleid Speerpunt Voor Ggz In Nieuwe CAO

► Arbeidsvoorwaarden En Arbeidsomstandigheden
  • 7 Downloads

Samenvatting

GGZ Nederland, brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg, wil in de onderhandelingen over de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) ggz (geestelijke gezondheidszorg) vooral inzetten op een levensfasegericht beleid. Na de ledenraadpleging blijkt dat ook de achterban deze strategie ondersteunt, zo meldt GGZ Nederland.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations