Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 6, pp 46–46 | Cite as

737 Zonmw-Programma Doelmatigheidsonderzoek 2010-2012

Subsidies
  • 3 Downloads

Samenvatting

Onlangs is het programma Doelmatigheids- Onderzoek 2010-2012 goedgekeurd door VWS. Het programma betreft de drie deelprogramma’s Vroege Evaluatie van Medische Innovatie (VEMI), Effecten & Kosten (E&K) en Implementatie (IMP).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations