Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 6, pp 38–38 | Cite as

720 ZZP-Tarieven Brengen Financiële Effecten In Beeld

Financiering/Algemeen
  • 9 Downloads

Samenvatting

Met de indicatieve ZZP-prijzen (zorgzwaartepakket) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunnen instellingen berekenen wat het financiële effect is van de invoering van de zorgzwaartebekostiging. De prijzen worden periodiek getoetst en in 2008 eventueel opnieuw aangepast door de NZa.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations