Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 161–161 | Cite as

689 Beklonken

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft eisen gesteld aan de fusie tussen Evean Groep, Philadelphia Zorg en Woonzorg Nederland. De oorspronkelijke fusieplannen stuitten op mededingingsbezwaren. Na wijziging van de gemelde concentratie, waarbij Woonzorg elf verpleeg- en/of verzorgingshuizen zal afstoten, gaat de NMa akkoord met de fusie. Daardoor behoudt de zorgconsument voldoende keuzevrijheid en blijft de concurrentiedruk in de markt hoog genoeg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations