Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 148–148 | Cite as

671 Sterke Stijging Aantal Jonggehandicapten

► Diversen
  • 9 Downloads

Samenvatting

In december 2007 hadden 167.000 jonggehandicapten een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Een jaar eerder waren dat er nog 155.000.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations