Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 136–136 | Cite as

656 Patiënt Moet Zeggenschap Krijgen Over Eigen Medisch Dossier

► Patiëntenbeleid/► Patiëntenrechten
  • 11 Downloads

Samenvatting

Patiënten moeten volledig zeggenschap krijgen over hun dossier en dat betekent zelfs dat onwelgevallige diagnoses mogen worden afgeschermd. Dat zegt scheidend voorzitter Iris van Bennekom van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) desgevraagd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations