Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 124–125 | Cite as

638 KNMG: Strenge Regels Voor Alternatief Werkende Artsen

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Artsen moeten zich richten naar het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en mogen alleen onder strenge voorwaarden een nietreguliere behandeling aanbieden. Deze voorwaarden zijn dat de patiënt goed voorgelicht wordt, dat niet voorbijgegaan wordt aan een reguliere behandeling en dat de patiënt door de niet-reguliere behandeling geen schade oploopt. Dit is de kern van de nieuwe gedragsregels voor alternatief werkende artsen die artsenorganisatie KNMG heeft uitgebracht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations