Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 114–115 | Cite as

623 Nederlandse Bloedvoorziening Is Op Orde

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de Nederlandse bloedvoorziening functioneert goed, en het door de donoren geleverde aanbod voldoet aan de vraag naar bloed en bloedproducten in Nederlandse ziekenhuizen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations