Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 110–110 | Cite as

617 MKB-Nederland Wil Afschaffing Plicht Loondoorbetaling

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland wil af van de plicht om loon door te betalen in verzuimsituaties van meer dan zes weken waarbij de werkgever geen invloed heeft op de oorzaak van het verzuim. De ondernemerskoepel wil de verantwoordelijkheid eerlijk verdeeld zien en heeft daarom een lijst opgesteld met situaties waarin duidelijk wordt aangegeven bij wie de verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim ligt. Voor werknemers moet er de mogelijkheid ontstaan zich te verzekeren tegen het risico van tijdelijk inkomensuitval als gevolg van dit verzuim.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations