Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 94–95 | Cite as

597 Farmaceuten Sponsoren TV-Programma’s

► Farmaceutische Industrie
  • 7 Downloads

Samenvatting

Farmaceutische bedrijven sponsoren medische tv-programma’s van de publieke omroep, zonder dat de kijker dit weet. Het Commissariaat voor de Media heeft een onderzoek ingesteld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations