Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 85–85 | Cite as

583 AFPN Start Polikliniek In Zwolle

► Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg
  • 6 Downloads

Samenvatting

Sinds kort is de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN), onderdeel van GGZ Drenthe, ook in Zwolle operationeel. In de polikliniek wordt behandeling geboden aan mensen met psychiatrische of psychische problemen, die daarnaast of daardoor een strafbaar feit gepleegd hebben of dreigen te plegen. Vaak zijn er ook andere problemen, zoals verslaving, relatieproblemen, gezinsproblemen, moeilijkheden met geld en arbeidsconflicten. Voorheen werd deze vorm van hulp alleen in Deventer, Assen of Utrecht geboden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations