Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 84–84 | Cite as

581 Inzet Expertteams Zorgzwaartebekostiging

Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Zorginstellingen komen in samenspraak met het zorgkantoor tot een opgave van de zorgzwaarte van de betreffende instelling. In situaties waarin zorgaanbieder en zorgkantoor niet tot een gedragen beeld komen van de zorgzwaarte en het zorgkantoor geen mogelijkheid heeft een eenzijdige opgave te doen, kunnen partijen een verzoek indienen tot het inschakelen van een zogenoemd expertteam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations