Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 81–81 | Cite as

577 Revalidatiecentra Verbeteren Patiëntenlogistiek

► Revalidatie-Instellingen

Samenvatting

Onlangs is het officiële startsein gegeven voor het programma ‘Revalidatie in Beweging’ van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw, in opdracht van het ministerie van VWS. Het programma is gericht op het invoeren van verbeteringen in de revalidatiesector op het gebied van patiëntenlogistiek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations