Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 70–70 | Cite as

560 Omring Wil Via Rechter WMO-Contract Openbreken

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Zorgaanbieder Omring wil met een rechtszaak de gemeente Hoorn dwingen het Wmo-contract (Wet maatschappelijke ondersteuning) open te breken en 400.000 euro in te zetten die zijn overgehouden bij de Wmo-aanbesteding in 2007. Omring levert in Hoorn veel meer goedkope thuiszorg (Huishoudelijke verzorging categorie 1, HV1) dan contractueel is afgesproken, maar leidt daarop een fors verlies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations