Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 44–44 | Cite as

522 Ziekenhuizen Kunnen Jaarrekening Niet Afsluiten

Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Door onduidelijkheid over de afwaardering van immateriële vaste activa kunnen ziekenhuizen hun jaarrekening over 2007 niet afsluiten. Bovendien komen door de wijziging in de bekostigingssystematiek vermogen en cashflow van ziekenhuizen in gevaar. De NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft minister Klink nogmaals gevraagd met spoed duidelijkheid te geven over de afwaardering van immateriële vaste activa.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations