Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 5, pp 38–38 | Cite as

514 Indicatiebesluit Lijdt Aan Motiveringsgebrek En Is Onvoldoende Zorgvuldig Voorbereid

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De sector bestuursrecht van de rechtbank Breda wees op 8 januari 2008, onder nummer 07/ 2978, vonnis in een geschil tussen eiser en een indicatieorgaan over het toegekende aantal uren persoonlijke verzorging (PV) en ondersteunende begeleiding (OB).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations