Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 123–124 | Cite as

489 Vrijwillig Verzorgd

Article
  • 20 Downloads

Samenvatting

Iedereen kent ze wel: de vrijwilligers die vanuit kerken en andere maatschappelijke organisaties bezoeken afleggen bij chronisch zieken, eenzame ouderen en andere hulpbehoevenden. Deze dienstverlening wordt geleverd vanuit een bonte verzameling organisaties. Helaas is lang niet altijd duidelijk over welke vrijwillige diensten een zorgvrager kan beschikken en ‘welke organisaties wat doen’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations