Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 122–122 | Cite as

487 Nieuwe Gebruikersgidsen ZZP 2008

Article
  • 18 Downloads

Samenvatting

De gebruikersgidsen zorgzwaartebekostiging 2008 zijn sinds kort beschikbaar. De gidsen zijn bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor verblijf in een zorginstelling. In leesbare taal staat per zorgzwaartepakket (ZZP) beschreven welke zorg iemand in een zorginstelling kan krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations