Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 113–113 | Cite as

481 Beklonken

Article
  • 13 Downloads

Samenvatting

Visio, Sensis en De Brink zijn gefuseerd. De drie organisaties zijn actief op het gebied van onderwijs, revalidatie en dienstverlening aan mensen met een visuele beperking, al dan niet in combinatie met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations