Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 112–112 | Cite as

479 Diversen

Article

Samenvatting

C. van der Togt, voormalig bestuurder van Antaris, heeft onlangs afscheid genomen. Zijn afscheid is een gevolg van de vorming van Osira- Groep. Hij blijft na zijn afscheid vanuit verschillende bestuursfuncties betrokken bij de (ouderen) zorg. De raad van bestuur van OsiraGroep bestaat vanaf 1 april 2008 uit mw. drs. W.W. Stadtman(voorzitter) en P.H.F.M. Moeskops.<

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations