Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 109–109 | Cite as

475 Steeds Minder Mensen In Ziekenhuis Voor Hartinfarct

► Diversen

Samenvatting

In 2005 zijn twaalf mensen per 10.000 inwoners in het ziekenhuis opgenomen vanwege een acuut hartinfarct. Dat is bijna een derde minder dan in 1995. De daling was bij mannen (34%) sterker dan bij vrouwen (27%).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations