Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 99–100 | Cite as

463 NTVG: Beroepsgeheim Artsen Onder Druk

► Tuchtrecht En Aansprakelijkheid
  • 30 Downloads

Samenvatting

De grenzen van het beroepsgeheim van artsen zijn aan het vervagen. Artsen en ziekenhuizen moeten zich steeds vaker voor de rechter verantwoorden over het al dan niet doorbreken van het beroepsgeheim. Sinds 2002 speelden er al 124 zaken voor de rechter waarbij medische dossiers in beslag waren genomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations