Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 92–93 | Cite as

451 Een Pil Van De Verpleegkundige Is Net Zo Veilig Als Een Pil Van De Dokter

► Beroepsuitoefening

Samenvatting

Of geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een verpleegkundige of arts, maakt weinig uit. De patiëntveiligheid is niet in het geding. De klinische uitkomsten zijn vergelijkbaar als verpleegkundigen voorschrijven, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations