Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 92–92 | Cite as

449 Opleidingserkenning Voor Zbc Alant Vrouw

Article

Samenvatting

De Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) heeft het zelfstandig behandelcentrum (ZBC) Alant Vrouw per 1 februari erkend als opleidingsinrichting urogynaecologie en bekkenbodemdisfunctie/ genitale prolaps. Dat heeft het ZBC bekendgemaakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations