Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 88–88 | Cite as

443 His-Registratie Moet Eenvormiger

► Beroepen

Samenvatting

Huisartsen moeten consequenter en eenvormiger enquêteren en registreren in het huisartseninformatiesysteem (HIS), wil de huisartsenzorg geschikt zijn voor benchmarking. Dit staat in het rapport Kwaliteit zichtbaar maken , dat tot stand is gekomen na de evaluatie van de pilot Benchmark Huisartsenzorg in de regio’s Almere, Drenthe, Rotterdam en Zoetermeer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations