Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 50–50 | Cite as

388 NZA: Dure Geneesmiddelen Honderd Procent Vergoeden

Article
  • 28 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Klink om de gemiddelde inkoopkosten van dure geneesmiddelen honderd procent te vergoeden. De NZa wil het systeem zo inrichten dat patiënten altijd het medicijn krijgen dat het meest geschikt is voor hun situatie, maar dat ziekenhuizen wel worden gestimuleerd om zo efficiënt mogelijk in te kopen. Ziekenhuizen kunnen vaak kortingen en bonussen bedingen van de fabrikanten bij de inkoop van dure geneesmiddelen. De NZa adviseert daarom ziekenhuizen de gemiddelde inkoopkosten te vergoeden, dus exclusief de kortingen en bonussen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations