Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 45–46 | Cite as

381 NZA: Regeling Voor Complexe Orthodontische Zorg: Ruim Twee Miljoen Euro

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt twee miljoen euro extra beschikbaar voor de financiering van complexe orthodontische zorg, zoals een open gehemelte. Recentelijk ontving de NZa signalen dat door de verlaging van het tarief voor orthodontie de complexe mondzorg in financiële moeilijkheden verkeert. Onderzoek van de NZa wees uit dat een oplossing noodzakelijk is omdat het om zwaardere zorg gaat die onvoldoende wordt gedekt door het reguliere tarief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations