Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 39–40 | Cite as

373 Zilveren Kruis Ondersteunt Vitaliteitscentrum Corus

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met Corus, Heliomare en Arboned een vitaliteitscentrum geopend op het terrein van de staalfabriek. Het centrum richt zich op preventie en re-integratie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations