Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 38–39 | Cite as

371 Endoveneuze Laserbehandeling In Basispakket

Article

Samenvatting

De endoveneuze laserbehandeling (EVLB), radiofrequente obliteratie (RFO) en transilluminated powered phlebectomy (Tipp) moeten worden opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dit concludeert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in een standpunt over de behandeling van varices.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations