Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 4, pp 36–36 | Cite as

367 Preferentiebeleid Generieke Geneesmiddelen; Strijd Met Het Transitieakkoord

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Voorzieningenrechter Rechtbank Breda wees op 4 januari 2008, onder nummer 183442/ KG ZA 07-712 vonnis in een geschil tussen een aantal geneesmiddelenfabrikanten en zorgverzekeraars ten aanzien van de vraag of het Preferentiebeleid generieke geneesmiddelen dat door de zorgverzekeraars wordt gevoerd onrechtmatig is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations