Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 139–139 | Cite as

345 Ondersteunende Voorzieningen

Article
  • 21 Downloads

Samenvatting

Naast AWBZ-gefinancierde zorg kunnen zelfstandig wonende mensen met beperkingen gebruikmaken van allerlei ondersteunende voorzieningen, zoals maaltijdvoorzieningen of een klussenhulp. Deze ondersteunende voorzieningen worden voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit rapport wordt gekeken wat de samenhang is tussen AWBZ-gefinancierde zorg en verschillende woon- en welzijnsvoorzieningen die onder de Wmo vallen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations