Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 121–121 | Cite as

330 Manisch-Depressiviteit Vaak Niet Herkend

► Psychiatrie
  • 34 Downloads

Samenvatting

Bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressiviteit) leidt tot zeer wisselende gemoedstoestanden. Nu eens voelt de patiënt zich langere tijd bijzonder goed en sterk, dan weer is hij somber en teruggetrokken. Promovenda Eline Regeer (Universitair Medisch Centrum Groningen) deed onderzoek naar bipolaire stoornis in de algemene Nederlandse bevolking.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations