Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 92–92 | Cite as

293 Nieuw Kenniscentrum Hulpmiddelen

► Genees- En Hulpmiddelen
  • 52 Downloads

Samenvatting

Vilans, de Nederlandse kennisorganisatie voor langdurige zorg en ondersteuning, heeft op 1 januari 2008 het Kenniscentrum Hulpmiddelen opgericht. Alle kennis en ervaring over hulpmiddelen, handige producten (zoals een schoenuittrekker of een tubeknijper), zorgtechnologie en domotica van de oprichters van Vilans, stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen (KBOH), stichting Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste Thuiszorgvernieuwing (KITTZ), Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW Zorg) en Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap (iRv), zijn hierin ondergebracht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations