Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 89–89 | Cite as

288 Extra Geld Voor Jeugdzorg

Article

Samenvatting

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft veertig miljoen euro extra uitgetrokken om de wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken. Het extra geld is een gevolg van de motie-Van Geel die tijdens de Algemene Beschouwingen in 2007 werd ingediend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations