Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 82–83 | Cite as

278 Zorgwerkers Moeten Zorgwerkers Blijven

► Thuiszorg
  • 6 Downloads

Samenvatting

Staatssecretaris Bussemaker van VWS heeft onlangs het Mobiliteitscentrum Thuiszorg in Zeist geopend. Het mobiliteitscentrum moet zorgen dat werknemers in de thuiszorg die een andere baan (moeten) zoeken, worden begeleid en eventueel omgeschoold zodat zij binnen de zorg aan het werk kunnen blijven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations