Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 80–81 | Cite as

275 Klink: Focus Op Kwaliteit Van Zorg Én Innovatie In Geestelijke Gezondheidszorg

► Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg
  • 46 Downloads

Samenvatting

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland neemt toe. De ggz-sector kan meer inspelen op de vraag naar zorg. Zorgproducten worden vergelijkbaar en dat biedt nieuwe kansen. Dit lokt innovatie uit en stimuleert investeringen in kwaliteit en in samenwerking tussen hulpverleners. Dit is de kern van het betoog dat minister Klink (VWS) hield tijdens de GGZ Kennisdag ‘Heel de mens, heel de zorg!’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations