Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 79–79 | Cite as

273 Verpleeghuiszorg Bestrijdt Imago Blunderbranche

Article

Samenvatting

‘Maar liefst’ 20.000 missers in het toedienen van medicijnen, telde de Volkskrant in de inspectieformulieren van verpleeghuizen over 2005. Het was goed voor een pakkende kop en de opening van de krant. Met deze suggestieve rekensom wilde de krant het beeld oproepen van een branche waarin fouten aan de orde van de dag zijn. Zonder de ernst van medische fouten teniet te willen doen, vraagt de berichtgeving om een genuanceerder kader. De 67.000 bewoners van verpleeghuizen ontvangen gemiddeld drie tot vier keer per dag medicijnen. Op jaarbasis gaat het om in totaal 97.020.000 medicijntoedieningen. Met het gerapporteerde cijfer van 20.000 fouten per jaar komt het formele foutpercentage in het toedienen van medicijnen op 0,02.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations