Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 54–54 | Cite as

238 ONVZ Verliest Tien Procent Verzekerden

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

ONVZ is tien procent van zijn verzekerdenbestand kwijtgeraakt. De zorgverzekeraar zag per saldo 45.000 polishouders opstappen en heeft nu een totale portefeuille over van 401.000 verzekerden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations