Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 43–43 | Cite as

220 Nza Stelt Financiering Teledermatologie Vast

Article

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten de betaling van teledermatologie mogelijk te maken. Teledermatologie is de mogelijkheid met een digitale foto van de huisarts een dermatoloog (huidarts) op afstand te raadplegen. De dermatoloog beoordeelt het probleem en stuurt zijn bevindingen per e-mail terug naar de huisarts. Belangrijke aanleiding is dat een bezoek aan de dermatoloog in vijftig procent van de gevallen niet nodig is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations