Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 40–40 | Cite as

214 Invloed Marktaandeel Op Prijs AWBZ

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

AWBZ-instellingen (Algemene wet bijzondere ziektekosten) met een groot marktaandeel in een regio spreken hogere prijzen af met het zorgkantoor dan instellingen met een kleiner marktaandeel. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Centraal Planbureau (CPB) naar de invloed van het marktaandeel van AWBZ-zorgaanbieders op de gecontracteerde prijzen met zorgkantoren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations