Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 34–34 | Cite as

206 Te Weinig Marketingdeskundigheid Bij Zorginstellingen

► Marktwerking
  • 5 Downloads

Samenvatting

Bijna de helft van de zorginstellingen heeft te weinig marketingdeskundigheid. Dat constateert het Zorgmarketingplatform op basis van onderzoek onder 154 bestuurders en managers van Nederlandse ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorgaanbieders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations