Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 3, pp 26–26 | Cite as

195 Domeindenken In Gezondheidszorg Blokkeert Vernieuwingen En Kostenbesparingen

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Op bestuurlijk niveau stranden tal van initiatieven op het gebied van vernieuwing van de zorg door angst voor de positie van de eigen instelling. Goede ideeën van de werkvloer krijgen geen kans en dit ‘domeindenken’ houdt de zorg onnodig duur. Dit stelt PvdA-Tweede Kamerlid Eelke van der Veen, die daarom Raden van Bestuur van ziekenhuizen, zorginstellingen en verzekeraars oproept tot een minder afwachtende houding bij vernieuwingen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations