Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 114–114 | Cite as

140 Igz Start Campagne ‘Zorg Voor Vrijheid’

Article
  • 29 Downloads

Samenvatting

Binnenkort bezoekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een aantal verzorgingshuizen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre het instellingen lukt om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. De Inspectie wijst instellingen erop maatregelen die de vrijheid beperken zorgvuldig toe te passen en gaat inspecteren of beslissingen hierover goed worden afgewogen. Ook wijst de Inspectie op alternatieven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations