Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 109–109 | Cite as

132 Verklaring Omtrent Gedrag Mogelijk Verplicht Voor Artsen

► Beroepsuitoefening

Samenvatting

Minister Klink onderzoekt de mogelijkheid om de verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht te stellen voor artsen, verpleegkundigen en psychotherapeuten. Klink schrijft de Tweede Kamer dat hij zo wil voorkomen dat zedendelinquenten een-op-een contact kunnen hebben met kwetsbare patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations