Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 107–107 | Cite as

130 Orde Positief Tegenover Kosteneffectiviteit In Richtlijnen

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Orde van Medisch Specialisten staat positief tegenover het opnemen van de kosteneffectiviteit van nieuwe technologie in de wetenschappelijke richtlijnen. De Orde voegt daar wel aan toe dat het hierbij om een politieke keuze gaat en dat het niet aan de specialist is om hierover te beslissen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations