Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 103–104 | Cite as

124 IGZ Publiceert Jaarbericht 2006

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het jaarbericht meldt onder meer opvallende zaken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2006 aantrof. Het is tevens een overzicht van de activiteiten van de IGZ op het gebied van bijvoorbeeld eerstelijnszorg, specialistische zorg, productveiligheid, gehandicaptenzorg en verpleeghuizen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations