Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 102–103 | Cite as

122 Extra Middelen Voor Stages, Opleidingen En Innovatie In De Zorg

► Kwaliteitsbeleid/► Algemeen
  • 6 Downloads

Samenvatting

De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Arbeidsmarktbrief 2007, getiteld ‘Werken aan zorg’. Uit de brief blijkt dat er bij ongewijzigd beleid in 2020 bijna 500.000 mensen extra nodig zijn in de zorg. Voor kabinet en zorgsector is het een gezamenlijke uitdaging om voldoende én gekwalificeerd personeel te vinden om in de toenemende vraag naar zorg te voorzien en te zoeken naar nieuwe zorgconcepten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations