Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 93–93 | Cite as

109 CAO Verpleeg- En Verzorgingshuizen En Thuiszorg In Impasse

► Arbeidsvoorwaarden En Arbeidsomstandigheden

Samenvatting

De cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg bevindt zich nog steeds in een impasse.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations